IDEA BEAM,RCS : Uitleg berekening van de uiterste momenten in een voorgespannen betondoorsnede

In IDEA StatiCa RCS en BEAM is het mogelijk om weerstanden t.g.v. buiging voor voorgespannen betondoorsnedes te berekenen. Standaard wordt het uiterste moment berekend waarbij alle voorspanning wordt meegerekend t.b.v. de bepaling van de weerstand. Bij de evenwichtbelasting methode is een deel van de voorspanning reeds ingevoerd als voorspanning belasting op de constructie via zogenaamde krommingsdrukken. In IDEA Beam is het mogelijk om de krommingsdrukken te tonen bij VOORSPANNING > Ontwerp van de Krachten > Equivalente belasting


Evenwichtsbelastingmethode Equivalente belasting in IDEA BEAM


In RCS is het vervolgens mogelijk om de weerstand tegen buiging te controleren. De buigweerstand is in de bijgaande handberekening berekend. Door in het LINT de restweerstand AAN te zetten, wordt er in de numerieke uitvoer een extra tabel zichtbaar. In deze tabel staan de waarden, die nodig zijn indien de berekening volgens de evenwichtsbelastingmethode is berekend.Tabel met de restweerstand in IDEA StatiCa RCS


* De handberekening is met behulp van VC Master gemaakt.