Afschuifspanning door torsie in stabiliteitsanalyse in RF-STEEL EC3.


1) Ontwerp schuifweerstand volgens EN 1993-1-1.

Bij afwezigheid van torsie:

Dwarskracht in afwezigheid van torsie volgens EC3Afbeelding 1: EC3 - 6.2.6.


In aanwezigheid van torsie:

Dwarskracht in aanwezigheid van torsie volgens EC3

Afbeelding 2: EC3 - 6.2.7 (9).


2) Torsieschuifcontrole in RF-STEEL EC3.

Bij de controle van de constructie in RF-STEEL EC3 kunt u mogelijk de volgende melding krijgen over de stabiliteitsanalyse (afbeelding 3):

Doorsnede niet berekenbaar in RF-STEEL EC3

Afbeelding 3: Doorsnede Niet berekenbaar

Deze melding wordt weergegeven als de verhouding van de torsieschuifspanning

(St. Venant-torsie τ, t, Ed) (1) en de limietspanning τ, t, Rd (2) groter is dan een limiet van 0,05 die standard is ingesteld in RFEM (Afbeelding 4).

Grenstorsie waarde in RF-STEEL EC3

Afbeelding 4: Torsielimiet in RF-STEEL EC3.


Deze limietinstelling maakt geen deel uit van de norm EN 1993-1-1 of een nationale bijlage, en het wijzigen van de limiet is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Ga als volgt te werk om deze instelling te wijzigen:

1) Klik op de knop Details om toegang te krijgen tot de instellingen.

2) Selecteer het tabblad Stabiliteit.

3) Wijzig de waarde van de verhouding τ, t, Ed / τ, t, Rd.

Grens afschuifspanning aanpassen RF-STEEL EC3

Afbeelding 5: Wijzig de verhouding τ, t, Ed / τ, t, Rd in RF-STEEL EC3.