Afschuifspanning door torsie in stabiliteitsanalyse in RF-STEEL EC3.


Voor meer informatie over RF-STEEL EC3: Uitleg over RF-STEEL EC3 5.xx


1) Ontwerp schuifweerstand volgens EN 1993-1-1.


Bij afwezigheid van torsie:

Rekenwaarde dwarskracht bij afwezigheid van torsie volgens EC3Afbeelding uit EC3 - 6.2.6.


Bij aanwezigheid van torsie:

Rekenwaarde dwarskracht bij aanwezigheid van torsie volgens EC3

Afbeelding uit EC3 - 6.2.7 (9).


2) Torsieschuifcontrole in RF-STEEL EC3.

Bij de controle van de constructie in RF-STEEL EC3 kunt u mogelijk de volgende melding krijgen over de stabiliteitsanalyse:

Doorsnede niet berekenbaar/not designable in RF-STEEL EC3

Afbeelding: Doorsnede Niet berekenbaar/Not designable


Deze melding wordt weergegeven als de verhouding van de torsieschuifspanning


(St. Venant-torsie τ, t, Ed) (1) en de limietspanning τ, t, Rd (2) groter is dan een limiet van 0,05 die standaard is ingesteld in RFEM

Standaard torsieafschuifspanning waarde limiet  in RF-STEEL EC3

Torsielimiet in RF-STEEL EC3.


Deze limietwaarde instelling maakt geen deel uit van de norm EN 1993-1-1 of een nationale bijlage, en het wijzigen van de limiet is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.


Ga als volgt te werk om deze instelling te wijzigen:

1) Klik op de knop DETAILS om toegang te krijgen tot de instellingen.

2) Selecteer het tabblad STABILITEIT.

3) Wijzig de waarde van de verhouding τ, t, Ed / τ, t, Rd.

Grenswaarde afschuifspanning torsie limiet aanpassen RF-STEEL EC3

Wijzig de verhouding τ, t, Ed / τ, t, Rd in RF-STEEL EC3.