Installatie autorisatiebestand lukt niet na activeren proeflicentie van RFEM

Het is raadzaam om  handmatig het AUTHORE.ini te verwijderen, waarna het nieuwe AUTHOR.ini geactiveerd kan worden


1) Open de Windows Explorer en ga naar de folder C:\ProgramData\Dlubal\Global\General Data.
2) Verwijder het bestand  AUTHORE.INI.

3) Start RSTAB or RFEM opnieuw op

4) Selecteer de optie 'Use full version' in het Authorization dialoogvenster en klik [OK].

In het volgende dialoogvenster kun je het nieuwe AUTHOR.INI bestand selecteren .


Al het bovenstaande werkt wanneer er toegang is tot het internet.