Excentriciteit bij een enkelvoudige strip verbinding


Bij een verbinding met een enkelvoudige strip verbinding ontstaat er een moment in de verbinding, ondanks dat de de verbinding zo is ingesteld dat de staven in de verbinding alleen trekkracht op kunnen nemen. 

Normaalkrachten in windverbanden 

Excentriciteit in enkelvoudige strip verbinding in IDEA Connection

Doordat Strip2  excentrisch geplaatst zit tov Strip1 ontstaat er een klein moment en worden de strippen dus niet alleen op puur trekkracht belast.

Daardoor kan de verbinding veel minder trekkracht aan. 


Excentriciteit in enkelvoudige stripverbinding spanningen in IDEA Connection

De vervorming onder invloed van het moment is te zien in bovenstaand plaatje.


IDEA Statica omschrijft het ook in hun artikel 

https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/FAQ/Check/Why_there_are_tension_forces_in_bolt_in_fin_plate_connection.htm?tocpath=Connection%7CFAQ%7CCheck%20and%20Report%7C_____3 


Dubbele strip verbinding in IDEA Connection


Spanningen in strippen en bouten in IDEA Connection

In bovenstaande plaatjes is zichtbaar dat er geen excentriciteit optreedt en de verbinding een hogere trekkracht aankan. 

Er is een dubbele strip gemodelleerd m.b.v. een zelf gedefinieerde doorsnede.

Zelf een doorsnede definiëren in IDEA Connection