Krachten en momenten toevoegen op een kolom-ligger verbinding in IDEA Connection


Het is mogelijk om op de kolom in een kolom ligger verbinding een kracht en/of moment toe te voegen. 


- De kolom moet dan van 'beeindigd' op 'doorgaand' ingesteld worden bij GEOMETRIE. 

- De evenwichtscontrole moet aanstaan bij de LASTEFFECTEN


Dragende staaf kolomligger aansluiting in IDEA Connection 3D verbindingenprogrammaLasten in evenwicht kracht op kolom in IDEA Connection

De kolom verschijnt nu bij de lasteffecten.

U kunt dan krachten toevoegen op de kolom. 


Ongebalanceerde krachten in IDEA Connection


De ongebalanceerde krachten in de oplegging verschijnen onder in beeld. U dient dan nog wel de lengte,positie en de rotatie handmatig te controleren

Krachten in moment ligger verbinding