Een opening in een stalen ligger controleren volgens de Eurocode


In IDEA Connection is het mogelijk om openingen in kolommen en liggers te controleren volgens de Eurocode. De optredende rekken worden gecontroleerd aan de hand van het maximale rekpercentage van 5%. 


Selecteer bij de Wizard de optie van Doorgaande Ligger:
Opening in een ligger modelleren in IDEA Connection


Zorg dat bij Last Effecten de optie van Controleer Evenwicht AANstaat.


Opening in een ligger modelleren controleer evenwicht in IDEA Connection


Via de werkplaatsbewerkingen kunnen één of meerdere openingen aangebracht worden. Na de berekening kunnen de equivalente spanningen (Von Mises Vergelijkspanningen) getoond worden. De platen worden gecontroleerd op de rekgrens van 5%.


Openingen in stalen balk controleren in IDEA Connecton