Hoe kan ik in een 2D model de steunpunten of -lijnen als 'kolom' of 'wand' modelleren?


In 2D modellen kunnen gebruikers steunpunten en steunlijnen zodanige eigenschappen meegeven dat ze het gebruik van kolommen en wanden simuleren. Tevens worden alle resultaten in het vlak afgesloten aan de dagzijde van de kolom.


Voor elk steunpunt en steunlijn is het mogelijk om aan te geven dat het een 'kolom' of 'wand' is. Voor een kolom selecteer 'Stijfheid volgens fictieve kolom...'.
Vervolgens kan in het tabblad 'Stijfheid volgens fictieve kolom' de doorsnede, het ondersteuningsmodel, de randvoorwaarden en de hoogte worden ingegeven. RFEM bepaalt vervolgens op basis van deze gegevens de stijfheden van het steunvlak : de waardes voor de veer in Z-richting, en de rotatieveren om de X- en Y-as.Via de 'Navigator - Weergave' kunnen gebruikers de kolommen en wanden zichtbaar maken in 3D, ook al werken gebruikers in een 2D-model.