Controles van de voetplaatverbinding in IDEA Connection


In IDEA Connection wordt de voetplaat verbinding op verschillende manieren getoetst. 


Deze controles kunnen een vertekend beeld geven of een voetplaat verbinding volgens IDEA voldoet of niet. 

IDEA Connection rekent zonder wapening in het fundatieblok. Dit zal in het echt natuurlijk het nooit geval zijn, maar IDEA connection berekent de stalen componenten van verbinding en niet de betoncomponenten.

Haakankers kunnen niet gemodelleerd worden.

Vaak kunnen de voetplaten wel gemodelleerd worden in IDEA Connection, maar komen de componenten onder de voetplaat niet overeen met de werkelijkheid. 


De mogelijkheden waarop een Voetplaat volgens IDEA Connection niet voldoet kan de controle zijn van de betonkegeluitbreekweerstand. 

Deze is uit te schakelen. 

https://support.msc-engineering.nl/solution/articles/8000049294-voetplaat-controleren-met-of-zonder-betonkegel-uitbreekweerstand-in-idea-connection


De mortelvoeg kan ook uitgezet worden tijdens de uitvoer. ( bij 1 en 2) 

Wanneer deze te hoog is gemodelleerd, of wanneer de krachten hoog zijn, kan deze door IDEA connection niet goed gecontroleerd worden. 


Check op falende mortelvoeg in voetplaatverbinding IDEA Connection.De gebruiker dient ook rekening te houden met de factoren waarop IDEA Connection nog meer controleert. 

Een anker zonder volgplaat (bij 4) is zwak in het beton wanneer het anker op trek belast wordt. 

Beter is om een volgplaat te modelleren. 


Ook het fundatieblok moet groot genoeg ( bij 5 en 6) zijn om de betondruk van de voetplaat te kunnen verdelen. 

Soms kan het resultaat verbeteren door het fundatieblok wat groter te maken. 


Andere controles in voetplaatverbindingen in IDEA Connection


Voor enkele voorbeelden van voetplaat verbindingen zie:

https://support.msc-engineering.nl/solution/articles/8000054677-voorbeeld-bestanden-voetplaatverbindingen-in-idea-connection