Validatie en verificatie van IDEA Connection


De validatie van IDEA Connection is op verschillende manieren gewaarborgd.


Prof. Wald heeft de uitkomsten van IDEA gevalideerd aan de hand van berekeningen en experimenten

https://support.msc-engineering.nl/solution/articles/8000048791-boek-staalverbindingen-cbfem-en-ec3-prof-f-wald.

Dit boek is alleen in de engelse taal en niet digitaal beschikbaar.


Hier vindt u meer uitleg over het boek en een interview met prof. Wald.

https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/Verifications/Book/CBFEM-a_new_method.htm?tocpath=Connection%7CVerification%20and%20articles%7C_____4 


In de theoretische achtergrond van IDEA staat het e.e.a. uitgelegd over de toepassingen van de CBFEM methode voor het detail berekenen van verbindingen.

Ziet u daarvoor de volgende link

https://support.msc-engineering.nl/solution/articles/8000044320-theoretische-achtergrond-van-idea-connection-cbfem-methode.


De componentencontrole wordt in de volgende link uitgelegd

https://support.msc-engineering.nl/solution/articles/8000044288-componentcontrole-in-idea-connection-theoretische-achtergrond


IDEA Statica heeft ook een samenvatting van hun artikelen en berekeningen.

bijvoorbeeld deze:

https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/Verifications/Articles/Advanced_model_of_steel_joints_loaded_by_internal_forces_from_3D_frame_st.pdf


En nieuwe modellen geverificeerd

https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/Verifications/EN/EC.htm?tocpath=Connection%7CVerification%20and%20articles%7CVerification%20examples%20%20EN%7C_____0


Er zijn een aantal artikelen op de 'resources'website van 

www.ideastatica.com https://resources.ideastatica.com/Content/Home.htm


Theoretische achtergrond (Algemeen):

https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/Theoretical_background/1_General.htm?tocpath=Connection%7CTheoretical%20background%7C_____1


Theoretische achtergrond (Eurocode):

https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/Theoretical_background/2-EN.htm?tocpath=Connection%7CTheoretical%20background%7C_____2


Je kunt ook nog verwijzen naar voorbeeld projecten:

https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/Case_studies/Case_studies.htm?tocpath=Connection%7CCase%20studies%7C_____0