Stuikweerstand van een plaat volgens eurocode 3 EN1993-1-8 in een boutverbinding  in IDEA Connection (Factor Alpha b)


In IDEA Connection worden alle factoren berekend die nodig zijn om de verbinding te controleren. Dit gebeurt op de achtergrond en is niet zichtbaar voor de gebruiker.Stuikweerstand bepalen in IDEA Connection rekensoftware

Als voorbeeld kijken we naar de factor Alpha b bij de stuikweerstand berekening van de plaat. 


Fb,Rd = k1*Alphab*fu*d*t / Gamma m2


Aan de hand van de berekening in tabel 3.4. in de EN1993-1-8 kan de Alpha b berekend worden. 

Alpha b =  kleinste waarde van [Alpha d] ; [fu/f] ; [1,0]


Tabel 3.4 EN 1993-1-8 stuikweerstand van een plaat volgens de eurocode 3  EN1993-1-8

Volgens deze tabel geldt :


In richting van de krachtsoverdracht:

Is voor eind-bouten  [Alpha d = e1/3d0] 

en voor binnenste bouten  [ Aplha d   = p1/3d0 -1/4] 

Loodrecht op de krachtsoverdracht:

Voor randbouten k1 is de kleinste waarde van

[2,8 e2/d0 -1,7 ] ; [ 1,4 p2/d0 -1,7] ;2,5

Voor binnenste bouten  k1 is de kleinste waarde van

[1,4 p2/d0 -1,7]; [2,5]


------

Dus voor eind-bouten  Alpha d  = e1/3d0  18/3*14= 0,42Stuikweerstand controle eurocode in IDEA Connection rekensoftware


Alpha b (kleinste waarde van [ 0.42] ; [ 2.22] ;[1,00]   = 0.42 


Voor binnenste-bouten  Alpha d   = p1/3d0 -1/4  à  (80/3*14)-0,25 = 1.65


In versie 8:

Alpha b handmatig stuikweerstand berekening volgens eurocode 3In versie 9:


Stuikweerstand p1 controle eurocode in IDEA Connection rekensoftware


Alpha b (kleinste waarde van [ 1.65] ; [ 2.22] ;[1,00]   = 1.00


In versie 8:

Alpha b binnenste bouten in stuikweerstand berekening volgens eurocode 3 in IDEA Connection


In versie 9:

Stuikweerstand rek Alpha b factor 1 in IDEA Connection rekensoftware