In IDEA Connection worden alle factoren berekend die nodig zijn om de verbinding te controleren. Dit gebeurt op de achtergrond en is niet zichtbaar voor de gebruiker.


In versie 8:

Alpha b in stuikweerstand berekening volgens eurocode 3 in IDEA ConnectionIn versie 9:

Stuikweerstand bepalen in IDEA Connection rekensoftware

Als voorbeeld kijken we naar de factor Alpha b bij de stuikweerstand berekening van de plaat. 


Fb,Rd = k1*Alphab*fu*d*t / Gamma m2


Aan de hand van de berekening in tabel 3.4. in de EN1993-1-8 kan de Alpha b berekend worden. 

Alpha b =  kleinste waarde van [Alpha d] ; [fu/f] ; [1,0]


Tabel 3.4 EN 1993-1-8 stuikweerstand van een plaat volgens de eurocode 3  EN1993-1-8

Volgens deze tabel geldt :


In richting van de krachtsoverdracht:

Is voor eind-bouten  [Alpha d = e1/3d0] 

en voor binnenste bouten  [ Aplha d   = p1/3d0 -1/4] 

Loodrecht op de krachtsoverdracht:

Voor randbouten k1 is de kleinste waarde van

[2,8 e2/d0 -1,7 ] ; [ 1,4 p2/d0 -1,7] ;2,5

Voor binnenste bouten  k1 is de kleinste waarde van

[1,4 p2/d0 -1,7]; [2,5]


------

Dus voor eind-bouten  Alpha d  = e1/3d0  18/3*14= 0,42In versie 8:

Alpha b handmatig stuikweerstand berekening volgens eurocode 3 EN1993-1-8


In versie 9:

Stuikweerstand controle eurocode in IDEA Connection rekensoftware


Alpha b (kleinste waarde van [ 0.42] ; [ 2.22] ;[1,00]   = 0.42 


Voor binnenste-bouten  Alpha d   = p1/3d0 -1/4  à  (80/3*14)-0,25 = 1.65


In versie 8:

Alpha b handmatig stuikweerstand berekening volgens eurocode 3In versie 9:


Stuikweerstand p1 controle eurocode in IDEA Connection rekensoftware


Alpha b (kleinste waarde van [ 1.65] ; [ 2.22] ;[1,00]   = 1.00


In versie 8:

Alpha b binnenste bouten in stuikweerstand berekening volgens eurocode 3 in IDEA Connection


In versie 9:

Stuikweerstand rek Alpha b factor 1 in IDEA Connection rekensoftware