Een gebruiker van RF-CONCRETE kan een doorbuigingscontrole volgens de formules voor de gereduceerde stijfheden van de Eurocode 2 voor betonvloeren uitvoeren.


Selecteer daarvoor de van toepassing zijnde bruikbaarheidsgrenstoestand belastingcombinaties (quasi-blijvend of frequent of karakteristiek) in RF-CONCRETE Surfaces add-on module van RFEM.


Doorbuigingscontrole uitvoeren met RF-CONCRETE Deflect


Stel bij details in voor welk type bruikbaarheidsgrenstoestand combinatie de berekening van toepassing is:


Doorbuigingscontrole uitvoeren met RF-CONCRETE Deflect


In het tabblad vervormingscontrole kan de gebruiker de grens van de vervormingscontrole instellen:


Doorbuigingscontrole uitvoeren met RF-CONCRETE Deflect


Na de berekening kan de gebruiker de berekende doorbuiging inclusief krimp, kruip en trekverstijving (tension-stiffening) controleren via:

Doorbuigingscontrole uitvoeren met RF-CONCRETE DeflectDoorbuigingscontrole uitvoeren met RF-CONCRETE Deflect


of de UNITY CHECK:


Doorbuigingscontrole uitvoeren met RF-CONCRETE Deflect