Doorbuigingscontrole uitvoeren met Concrete Design


Een gebruiker van de add-on Concrete Design for RFEM 6 kan voor betonvloeren een doorbuigingscontrole -volgens de formules voor de gereduceerde stijfheden van de Eurocode 2- uitvoeren.


Zorg ervoor dat er een ontwerpsituatie volgens de BGT beschikbaar is. Selecteer daarvoor de van toepassing zijnde Gebruik Configuratie van 'Navigator - Gegevens' > 'Betonontwerp'.
Stel ook de eventuele grenzen in voor velden of uitkragingen.


Bij de eigenschappen van de staaf/het vlak in het tabblad 'Vervormingen', kun je aanvullende instellingen opgeven.Na de berekening kan de gebruiker de berekende doorbuiging inclusief krimp, kruip en trekverstijving (tension-stiffening) controleren via:of via de gedetaillerde controle/formule: