'Bouten te dicht bij de rand' in IDEA Connection ( plaat-op-plaat-wizard)


In IDEA versie 8.x kan de volgende melding voorkomen: 


'Bouten te dicht bij de rand'


Dit kan verschillende oorzaken hebben:


- Bouten zitten daadwerkelijk te dicht bij de rand van de plaat. (Dit is in te stellen in NORMINSTELLING) 

- Boutgroep zit door twee verschillende verbindende elementen.  

- Bouten zitten niet in de juiste plaat


Een veel voorkomende 'bouten te dicht bij de rand' melding is een fout bij de 'mini wizard' plaat-op-plaat

Er dient in dit geval een extra separate boutgroep aangemaakt te worden 


( zie bijgevoegd voorbeeld)


bouten te dicht bij de rand in IDEA Connection


IDEA Statica heeft een artikel geschreven over de foutmelding : 'bouten liggen te dicht bij de rand' 


https://www.ideastatica.com/resource/Content/02_Steel/FAQ/Geometry/Bolts_are_too_close_to_plate_edge.htm


https://www.ideastatica.com/resource/?utm_content=bufferb1b5d&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer#02_Steel/FAQ/Geometry/Bolts_are_too_close_to_plate_edge.htm