Wanneer u de volgende foutmelding krijgt:


transfer not allowed.Betekent dit u een licentiecode probeert te deactiveren die reeds gedactiveerd is. 

U dient de licentie eerst weer te activeren alvorens te deactiveren ( mocht dit nodig zijn)