Wanneer u de volgende foutmelding krijgt : 

Additional activation is used upBetekent dit dat u :

- een proeflicentiecode probeert te gebruiken die langer dan 14 dagen actief is geweest.

- een licentiecode heeft die niet meer geldig is .

- Uw licentiecode is nog actief op een ander station. (uw dient uw licentiecode eerst te deactiveren alvorens te verplaatsen naar een ander werkstation waar u deze weer dient te activeren.)

U kunt contact opnemen met onze helpdesk.