Lassen van vierkante kokers (op afrondingen) vanaf versie 8.2


Vanaf versie 8.2 is het mogelijk om kokers aan elkaar te lassen met dezelfde ( of ongeveer gelijke) doorsnedes. 
Voor versie 8.2 was het nodig om zelf kokers te definiëren zonder afrondingen en deze aan elkaar te lassen. 

vierkante kokers lassen in IDEA Connection
U dient in dit geval een doorsnede te maken zonder afrondingen, op deze manier kunnen de lassen wel gelegd worden.


https://support.msc-engineering.nl/solution/articles/8000044286-zelf-dimensioneren-van-doorsnedes-van-componenten-in-idea-connection

holle profielen verbinden op afronding in IDEA Connection