Voordat u de Plugin installeert dienen zowel RFEM, als IDEA te zijn afgesloten. U kunt de IDEA Beam plugin installeren voor RFEM 5.xx via de installatiefolder van IDEA StatiCa7. Voer het batch-programma IDEA4RFEM.bat uit als Administrator (Klik met Rechtermuis op IDEA4RFEM.bat in MS Explorer). Controleer vervolgens de inhoud van het programma RFEM.ini in de installatiefolder van RFEM.De inhoud moet er als volgt uit zien:


[ExternalModules]

ModuleName1=RF-TENDON
ModuleDescription1=IDEA RS s.r.o
ModuleClassName1=RFEMController6.RFEMTendonDesigner

ModuleName2=IDEA BEAM
ModuleDescription2=IDEA StatiCa
ModuleClassName2=RfemToIdeaPlugin.IdeaBeam

ModuleName3=IDEA CONNECTION
ModuleDescription3=IDEA StatiCa
ModuleClassName3=RfemToIdeaPlugin.IdeaConnection


Is dit niet het geval? Vervang dan het bestaande RFEM.ini bestand door het bijgevoegde bestand, zie bijlage.Start RFEM en ga naar MENU > Add-on modules > Externe modules om de IDEA Beam of IDEA Connection plugin te starten.