Importeren van een DXF als doorsnede in IDEA Concrete prestressing Enhanced


Het is mogelijk om een DXF te importeren als basis voor het maken van een doorsnede in IDEA Prestressing Enhanced


Zie ook het artikel van IDEA StatiCa hierover

https://www.ideastatica.com/support-center/how-to-define-general-cross-section-by-dxf-reference


Bijgevoegd het stappenplan:


DXF import voor betondoorsnede in IDEA

DXF importeren in IDEA RCSDXF import voor betondoorsnede in IDEA


IDEA RCS importeren DXFDe outline van de DXF wordt wel gewoon geimporteerd/gemaakt !

Er moet alleen nog een fysiek concrete onderdeel van gemaakt worden 


1) klik een willekeurige lijn aan Bij 2

2) Maak opvolgend Bij 4

(5) Maak onderdeel Bij 5

(6) Klik Oke Bij 6

DXF importeren voor betonligger in IDEA StatiCa


betondoorsnede in IDEA RCS

betondoorsnede van DXF in IDEA RCS