Voorbeeld van een verkeerd liggende knoop bij export van Tekla structures naar IDEA Connection


Bijgevoegd een project met 2 projectonderdelen.


projectonderdeel 1 : Export vanuit TS : hierin is een willekeurig punt als knoop geselecteerd.

projectonderdeel 2 : IDEA Model : hierin ligt de knoop exact op de snij-lijn van de 2 staven.


Het verschil in resultaten is minimaal maar aanwezig. 

Het snijpunt van de 2 staven in Tekla structures moet dan handmatig gemodelleerd worden in Tekla alvorens de IDEA plug-in gedraaid wordt. 


Resultaten Export vanuit TS : fout model !!!

draadmodel in IDEA Connection

Solid model in IDEA Connection


Spanningen en vervormingen in windverband in IDEA connection


spaningen vervormingen en boutreactiekrachten in windverband in IDEA


Resultaten IDEA MODEL : juist model !!

juiste knoopaanzicht in draadmodel in rekenprogramma IDEA

Solids in 3D rekenprogramma IDEA

spanningen en vervormingen

boutkrachten windverband