Maken van een sjabloon van het rekenmodel in de rekensoftware RFEM 

In deze korte instructiefilm leert u meer over het maken van een sjabloon van het rekenmodel in de rekensoftware RFEM, zodat u op een eenvoudige wijze sneller kunt werken door het hergebruik van eerdere modellen, instellingen, rapportages, e.d.


https://youtu.be/ceFFiiDTmLg