Hijsoog bestaand uit Solids en Contact Solids in RFEM


Bijgaand voorbeeld toont een RFEM - model van een stalen hijsoog bestaand uit meerdere Solids. Voor de tussenruimte in het gat tussen de pen en de bokken is een Contact Solid gedefinieerd die enkel druk kan opnemen. U dient de volgende link op te slaan in een folder naar keuze: https://rfem.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Solid01_Hijsoog.rf6


U kunt het bestand openen in uw eigen RFEM licentie of u kunt het voorbeeldbestand openen in een proeflicentie of in de gratis Demo versie van RFEM 6. 

U kunt de proeflicentie downloaden via: https://www.dlubal.com/en/downloads-and-information/free-trial-versions/download-trial-versions