Wapening in een betonvloer bepalen in RFEM 


Bijgaand voorbeeld toont een RFEM - model waarbij de wapening in een betonvloer is bepaald met behulp van de add-on module RF-CONCRETE Surfaces. De normcontrole is uitgevoerd volgens de Eurocode 2 met behulp van de add-on module: EC2.


Er is ook een fysische niet-lineaire berekening uitgevoerd waarbij de stijfheid van individuele eindige elementen is aangepast conform het optredende spanning/rek diagram t.g.v. de benodigde wapening.


Wapening in een betonvloer bepalen in de rekensoftware RFEM


U dient de volgende link op te slaan in een folder naar keuze: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rfem/RFEM+Voorbeelden/02_Betonnen+Vloer+XY.rf5


U kunt het bestand openen in uw eigen RFEM licentie of u kunt het voorbeeldbestand openen in een proeflicentie of in de gratis Viewer van RFEM. U kunt de Viewer en proeflicentie downloaden via: https://mscengineering.freshdesk.com/support/solutions/articles/8000024235-download-proeflicentie-rfem-rstab