Automatische combinaties maken in RFEM volgens Eurocode 0


Bijgaand voorbeeld toont een RFEM - model waarbij op een automatische manier de combinaties zijn gemaakt conform de Eurocode 0 voor de Nederlandse nationale bijlage.