Handmatig de IDEA Connection plug-in aan Tekla Structures toevoegen (.bat bestand) 


Wanneer de BIM link in IDEA StatiCa niet automatisch geïnstalleerd is, kunt u de de BIM link handmatig aanbrengen. 

De BIM links worden geinstalleerd d.m.v. batch bestanden 

Zorg dat u het juiste .bat bestand draait.

dit .bat bestand wordt dus meestal automatisch gedraaid wanneer de BIM links geïnstalleerd worden, maar het kan voorkomen dat deze handmatig gedraaid moet worden. In onderstaand plaatje staat de map : C:\Program Files\IDEAStatiCa\StatiCa9 weergegeven. 

wanneer er gezocht wordt op .bat ( bij 4) 

kan de  desbetreffende link geïnstalleerd worden door dit bestand uit te voeren als administrator ( bij 5) met de rechtermuisklik. 


Heel soms volstaat het draaien van het batch bestand niet in Tekla Structures niet.

de plug-ins zijn wel toegevoegd aan Tekla structures environment maar worden niet zichtbaar in de ribbon.


Deze kunnen er dan handmatig toegevoegd worden:


a)

Nadat de juiste .bat bestand is gedraaid kies <INSTELLINGEN> in Tekla Structures

IDEA Connection rekensoftware en Tekla Structuresb) Kies daarna voor <LINT>

rekensoftware IDEA Connection en Tekla Structures

c)

kies < LINT BEWERKEN>

1--> Nieuw tabblad toevoegen 

2--> Tabblad hernoemen

3-->Zoek 'IDEA' plugin

4--> toevoegen plug-in d.m.v. slepen.

IDEA Connection link met Tekla Structuresexport naar IDEA van Tekla


5--> Opslaan


De ribbon is nu aangemaakt.

Er wordt gevraagd om de ribbon opnieuw te laden.En het resultaat is als volgt

IDEA connection in Tekla Structures


zie ook :

https://support.msc-engineering.nl/solution/articles/8000024236-beknopte-uitleg-over-de-koppeling-van-idea-connection-met-tekla-structures-

voor wat meer uitleg over Tekla en IDEA. 

of:


https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/Tutorials/BIM/Tekla/Tekla_link.htm?tocpath=Connection%7CTutorials%7CBIM%7C_____12

de tekla structures link uitleg van ideastatica.com