Voetplaat controleren met of zonder betonkegel uitbreekweerstand in IDEA Connection


zie ook het artikel op de website van ideastatica.com

https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/FAQ/Check/Concrete_con_failure.htm?tocpath=Connection%7CFAQ%7CCheck%20and%20Report%7C_____13 


n IDEA Connection worden de ankers bij een voetplaatberekening altijd standaard gecontroleerd op betonkegel uitbreekweerstand. Omdat de korte ankertheorie wordt toegepast en geen wapening in de betonpoer kan worden aangegeven, is het soms handig om deze controle achterwege te laten


In IDEA Connection is het mogelijk om de betonkegel uitbreekweerstand controle uit te schakelen,

U doet dat bij de MENU > NORMINSTELLINGbetonkegel uitbreekweerstand in voetplaat


U kunt dan uw toets op de ankers bij uw voetplaat buiten de berekening laten.


In het bijgevoegde voorbeeld kunt u makkelijk rekenen en het verschil in uitkomsten bekijken.


Wanneer de controle met betonkegel uitbreekweerstand in ingeschakeld, voldoen 2 van de 4 ankers niet.falende ankers op betonkegeluitbreekwerstandunity check op ankers in IDEA Connection.png


De unity check van meer dan 100 % laat zien dat dit onderdeel faalt.
ankers voldoen in voetplaat in IDEA Connection


Wanneer dezelfde berekening nog een keer gedaan wordt met de controle van de betonkegel uitbreekweerstand uitgeschakeld, dan voldoen de ankers wel.

(ze worden niet meegenomen in de berekening)


IDEA Connection controleert dan niet met het bezwijken van de betonkegel uittrekweerstand van het anker of van een groep ankers ETAG-001 5.2.2.4:


unity check met betonkegel uitbreekweerstand.png