Excentriciteit van aansluitende staven in IDEA Connection


excentrische verbinding in IDEA


Het is mogelijk om met een bepaalde mate van excentriciteit van de aansluitende staven te rekenen in IDEA Connection.


Als vuistregel kan worden aangenomen dat een excentriciteit dat resulteert in tussenafstand tussen staven van meer dan de profiel hoogte beschouwd moet worden als 2 aparte verbindingen.


in het onderstaande plaatje als 'e''weergegeven.


mate van excentriciteit in IDEA
In het bijgevoegde document vindt u het CON1 :

Een redelijke mate van excentriciteit. een een kleine last van 200kN op de bovenste kolom. Het model rekent netjes en laat zien hoe de verbinding reageert.


 

spanningen in excentrische staalverbinding in IDEAOok toegevoegd in het voorbeeld document is het 2e projectonderdeel (CON2).

De excentriciteit 'e' is groter dan de profielhoogte(van 1 van de 2 profielen.

Bij de uitkomst met dezelfde belasting faalt het hele model. falende staalverbinding door te hoge excentriciteit in IDEA Steel
Een andere manier van aangeven wat er toelaatbaar is in IDEA Connection is als volgt. Wanneer de aansluitende staven/members nog binnen 1 á 2 x de hoogte van het profiel vallen, zou het als 1 verbinding beschouwd kunnen worden. 

Er zal dan ook gekeken moeten worden naar het equilubrium / evenwicht in de knoop en gecompenseerd moeten worden. 


https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/FAQ/Geometry/Equilibrium_and_supporting_member.htm?tocpath=Connection%7CFAQ%7CGeometry%7C_____4 


Het is natuurlijk aan de constructeur om te bepalen of zo'n soort verbinding niet beter beschouwd kan worden als twee aparte verbindingen.


gesplitste excentriciteit in IDEAgesplitste excentriciteit in IDEA 2e deel