Uitleg werkplaatsbewerking 'plaat-op-plaat' (koppelplaat) in IDEA Connection


koppelplaat als verbinding modelleren in IDEA Connection


Vanaf versie 8.2 is het eenvoudiger om een koppelplaat te modelleren. 


Alle bouten(boutgroepen) zitten gemodelleerd in de 'wizard' zelf. 


koppelplaat met achterplaat
koppelplaat in verbinding in IDEA Connection


De werkplaatsbewerking plaat-op-plaat is alleengeschikt voor verbinding bestaande uit 2 uit de knoop vertrekkende staven.

wanneer u andere onderdelen op een gelijk manier wilt verbinden dient u dit te doen met losse verbindende elementen zoals:

platen /lassen en bouten. 


koppelplaat verbinding  modelleren


Bijgevoegd vindt u een bestand met daarin 2 projectonderdelen. 

De boutkrachten zijn grotere dan de normaalkracht in de verbinding en kunnen verklaard worden door de optredende wrikkrachten in de plaat.


wrikkrachten in bouten koppelplaat verbinding


Het beste is om de lasbeschouwingen op plastisch herverdelen te zetten voor een gelijkmatig resultaat voor de getoonde spanningen.


lasspaning beschouwingen  lasuitnuttingen in IDEA ConnectionGemiddelde lassspaning

gemiddelde waarde lasspanning in IDEA Connection

Plastische herverdeelde lasspanning

plastische herverdeelde lasspanning in IDEA Connection


https://www.ideastatica.com/resource/Content/02_Steel/FAQ/Design/How_to_model_both_side_splice_plates.htm