Berekening van profieldoorsnede in IDEA Connection (doorsnede berekening) 

Vanaf versie 9 is IDEA CSS opgenomen in IDEA Connection en niet meer apart beschikbaar. 


U kunt eenvoudig belastingen op profieldoorsnedes controleren in IDEA Connection


IDEA CSS editor is te benaderen via de aanmaak van een eigen doorsnede in IDEA Connection 

zie ook https://support.msc-engineering.nl/a/solutions/articles/8000044286-zelf-dimensioneren-van-doorsnedes-van-componenten-in-idea-connection-o-a-pet-ligger-  


resultaten van algemene doorsnede editor in IDEA Connection


Wanneer deze CSS editor opent ziet u onderstaand scherm


Bij resultaten vindt u de alle mogelijk uitvoeren maar ook waarden van de doorsnede. 


kiezen van standaard profieldoorsnede in IDEA doorsnede editor