Oplossen van plooi- instabiliteit in IDEA Connection 


Soms kunnen componenten van een detailberekening plooigevoelig zijn en dienen er aanvullende maatregelen getroffen te worden. Bijvoorbeeld als de knikfactor in IDEA Connection kleiner is dan 10. Een mogelijke oplossing is om een kopie van het onderdeel te maken waarin een opening wordt aangebracht, zodat het gedrag van de verbinding zonder het materiaal in het lijf onderzocht kan worden. Als de berekening van de sterkte/rek goed is en de knikfactor is hoger dan 10, dan is het model naar onze mening akkoord.


Zie ons voorbeeld:

HEB700 kolom met IPE450 aansluiting

De kolom wordt enkel belast door een normaalkracht van NEd = 4000 kN. De dwarskracht in de ligger is 300 kN. Er worden zes bouten M20 8.8 gebruikt.


plooi instabiliteit oplossen in een verbinding


De sterkteberekening is OK. De rekken zijn lager dan 5% en de afschuifkrachten in de bouten en lassen worden niet overschreden.De knikfactor voor de eerste drie knikvormen zijn echter lager dan 10.
knikfactor plooi instabiliteit oplossen in IDEA Connection


Nu gaan we het gedrag van de knoop met een opening onderzoeken. We maken vervolgens een kopie van het onderdeel en voegen een werkplaatsbewerkingen 'opening' toe. De diameter is 500 mm.

De sterkteberekening is opnieuw OK. De rekken zijn lager dan 5% en de afschuifkrachten in de bouten en lassen worden niet overschreden.
verwijderen van de knikvorm in IDEA


De knikvormen treden nu niet meer op in de kolom maar in de ligger. De knikfactoren zijn nu ook hoger dan 10.knikfactoren in verbinding in IDEA


zie ook onze andere link over het maken van een plooi berekening:


https://support.msc-engineering.nl/solution/articles/8000044312-plooi-of-lokale-instabiliteit-berekenen-in-idea-connection-met-idea-connection-enhanced-7-1-x