Uitleg werkplaatsbewerking 'verstijvende staaf' in IDEA Connection


Hier vindt u enkele voorbeelden waarvoor de functie 'verstijvende staaf' dient te gebruiken.


De eenvoudigste omschrijving van een verstijvende staaf is: 

'een staaf die meedoet aan de verbinding maar niet door het knooppunt gaat' 

Deze staaf kan niet direct worden voorzien van krachten.

en meest belangrijk : de staaf kan aan 2 kanten afgesneden worden ( op de juiste tussen-lengte gesteld worden)Het icoon voor de verstijvende staaf functie kunt u vinden bij ONTWERP > WERKPLAATSBEWERKINGEN 


verstijvende staaf in verbinding in IDEA Connectionwerkplaatsbewerking verstijvende staaf verbinding staal IDEA


Het voorbeeld zoals gemodelleerd in bijgevoegd voorbeeldstaalverbinding met schoor verstijvende staaf IDEAIn onderstaand scherm ziet u dat bij draadmodel aanzicht (1) alle staven zichtbaar zijn. U kunt zien dat bij in de NAVIGATOR de verstijvende staaf niet als geometrie gemodelleerd is. 

de geometrie van deze verbinding bestaat alleen maar uit de kolom en de ligger. Alle andere zaken zijn werkplaatsbewerkingen bij ONTWERP.
uitleg verbinding als draadmodel in IDEA ConnectionHier vindt u dan ook de 'verstijvende staaf'. Welke afgesneden en gelast is op de kolom en ligger met Snede2 en Snede3.


verbinding als draadmodel in IDEA Connection


De spanningen/rek berekening wordt nu ook prima uitgevoerd.


spanningen in verbinding met verstijvende staaf

In bijgevoegd voorbeeld vindt u ook een fout gemodelleerde verbinding. 

HIerbij valt onmiddelijk op dat de verstijvende staaf ( als geometrie gemodelleerd) eenvoudig niet kan worden afgesneden.


verkeerd gemodelleerde geometrie in verbinding in IDEA
https://www.ideastatica.com/resource/?utm_content=bufferac066&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer#02_Steel/FAQ/Design/When_to_use_a_stiffening_member.htm%3FTocPath%3DSteel%7CFAQ%7CDesign%7C_____2


Bijgevoegd enkele voorbeelden.