Verbinding in IDEA van krachten voorzien 'dwars op profiel'


Het is in bepaalde gevallen mogelijk om krachten in een verbinding dwars op een profiel te modelleren.

Zoals in onderstaand voorbeeld.


tekla import doorgaande ligger voor kolom in IDEA


De voorwaarde is dat beide staven bij modeltype als 'doorgaand' zijn gedefinieerd.


doorgaande ligger voorbij doorgaande staander


Er kan dan op de beide uiteinden van het profiel bij belastinggevallen een last gemodelleerd worden.

De ligger wordt in dit geval gelijkmatig belast op beide zijden van de knoop.


Zie ook bijgevoegd bestand.