In IDEA Connection kun je voor een staaf van een verbinding die belast wordt door een normaalkracht of een buigend moment (My of Mz) een moment-rotatie of normaalkracht-verplaatsingsdiagram maken.


Het getoonde diagram is op basis van de bijgevoegde voorbeeldverbinding. De theoretische lengte voor de stijfheidsberekening van de staaf is 9.6 meter. De rekenwaarde van het buigend moment My is 95 kNm.


verbinding voor stijfheidsberekening in IDEA ConnectionIn versie 8:theoretische staaflengte voor stijdheidsberekening in IDEA Connection
In versie 9:


Stijfheidsberekening theoretische lengte IDEA Connection
De ligger staat ingesteld op 'berekende staaf'. 


In versie 8:


berekende staaf instellen voor stijfheidsberekening in IDEAIn versie 9:

het berekeningstype staat ingesteld op 'stijfheid'.


In versie 8:

berekening stijfheid IDEAIn versie 9:

Stijfheidsberekening berekeningstype IDEA Connection
Het door IDEA Connection berekende moment-rotatie diagram volgens de Eurocode 3 is als volgt:


In versie 8:moment rotatie diagram stijheidsdiagram van een verbinding


geschoord systeem in stijfheidsberekeningIn versie 9:


Stijfheidsberekening geschoord ongeschoord in IDEA Connection


De weergegeven tabel heeft een aantal kolommen. Hierbij geven wij een uitleg omtrent de waardes zoals weergegeven in de kolommen.                

Onderdeel
Naam van de berekende staaf
Comp.
Voor welke snedekracht wordt de stijfheid berekend? In dit geval het buigend moment My
Belastingen
Voor welk lasteffect wordt het diagram berekend?
MEd    
De rekenwaarde van het optredende moment. 
Mj,Rd        Het maximaal opneembare moment van de totale verbinding van de enkele staaf. 2/3 Mj,Rd = 104,2 × 2 / 3 = 69,4 [kNm]
Sj,ini        De stijfheid op basis van 2/3 Mj,Rd en de bijbehorende rotatie.
Sjs        De secant stijfheid behorend bij het optredende moment, MEd en de berekende rotatie. In dit geval is de berekende rotatie 11,4 [mrad]
fDe berekende rotatie behorend bij MEd
fc
De maximale rotatie behorend bij Mj,Rd
L    De lengte van de staaf benodigd voor het bepalen van de grens: scharnierend of star. Deze waarde wordt bij geometrie ingegeven
Sj,RDe grens tussen starre en flexibele verbindingen. Een verbinding met een hogere stijfheid voor Sj,ini is star. R = Rigid (Star)

Bij norminstellingen kan worden aangegeven of een verbinding geschoord of ongeschoord is.

De formule voor de berekening van Sj,R,geschoord = 8 × E × I(ligger) / Lengte
De formule voor de berekening van Sj,R,ongeschoord = 25 × E × I(ligger) / Lengte

De stijfheid van Sj,R wordt aangeven als een oranje lijn in bovenstaande grafiek.

Sj,PDe grens tussen scharnierende en flexibele verbindingen. Een verbinding met een hogere stijfheid voor Sj,ini is flexibel. P = Pinned (Scharnierend)

De formule voor de berekening van Sj,P = 0,5 × E × I(ligger) / Lengte

De stijfheid van Sj,R wordt aangeven als een blauwe lijn in bovenstaande grafiek.
Klasse        De klassificatie van de verbinding: scharnierend, flexibel of star. In dit geval is de verbinding flexibel, want de berekende stijfheid van Sj,ini valt binnen de grensen, zijnde de orange en blauwe lijnen.
Mc,Rd (grafiek)Is de berekende moment op basis van het plastisch weerstandsmoment van de berekende staaf en de vloeispanning. In dit geval is het 6,28 * 10^5 × 235 = 147,6 [kNm].Kijk ook naar ons andere artikel over hoe een stijfheidsberekening te maken in IDEA Connection.


https://support.msc-engineering.nl/solution/articles/8000044285-hoe-bereken-ik-de-stijfheid-van-een-ligger-in-idea-connection-


Voor een webinar over stijfheidsberekening in IDEA Connection


https://www.ideastatica.com/webinars/calculation-of-steel-connection-stiffness-reinvented/