Uitleg grafiek van de moment-rotatie diagram van IDEA Connection  


In IDEA Connection kun je voor een staaf van een verbinding die belast wordt door een normaalkracht of een buigend moment (My of Mz) een moment-rotatie of normaalkracht-verplaatsingsdiagram maken.


Het getoonde diagram is op basis van de in dit artikel bijgevoegde verbinding. 

De theoretische lengte voor de stijfheidsberekening van de ligger-staaf is 6 meter. 

De rekenwaarde van het buigend moment My is 95 kNm.Stijve verbinding in IDEA Connection


Het berekeningstype staat ingesteld op 'stijfheid'.


Type berekening instellen op stijfheid in IDEA Connection 


De theoretische liggerlengte is ingesteld op 6,00 meterTheoretische lengte in stijfheid berekening van IDEA Connection
Het ligger-staafeinde is ingesteld op 'berekende staaf'. 

Dat betekent dat de stijfheid van de berekende staaf gecontroleerd gaat worden. 


Berekende staaf instellen in stijfheidsberekening in IDEA connectionHet door IDEA CONNECTION berekende moment-rotatie diagram volgens de Eurocode 3 is als volgt:


Moment rotatie diagram in IDEA Connection


Je kunt in IDEA Connection de verbinding als geschoord of ongeschoord instellen bij NORMINSTELLING. 


geschoord of ongeschoord systeem in norminstellingen in IDEA Connection De weergegeven tabel heeft een aantal kolommen. Hierbij geven wij een uitleg omtrent de waardes zoals weergegeven in de kolommen.

               

Onderdeel
Naam van de berekende staaf
Comp.
Voor welke snedekracht wordt de stijfheid berekend? In dit geval het buigend moment My
Belastingen
Voor welk lasteffect wordt het diagram berekend?
MEd    
De rekenwaarde van het optredende moment. (hier 95 kNm)
Mj,Rd        Het maximaal opneembare moment van de totale verbinding van de enkele staaf. ( 182kNm)         
Sj,ini        De veerstijfheid op basis van 2/3 Mj,Rd en de bijbehorende rotatie.

2 / 3 Mj,Rd = 182 × 2 / 3 = 121,3 [kNm]
Sjs        De secant stijfheid behorend bij het optredende moment, MEd en de berekende rotatie.
fDe berekende rotatie behorend bij MEd
fc
De maximale rotatie behorend bij Mj,Rd
L    De lengte van de staaf benodigd voor het bepalen van de grens: scharnierend of star. Deze waarde wordt bij de staaf ingegeven (theoretische lengte)
Sj,RDe grens tussen starre en flexibele verbindingen. Een verbinding met een hogere stijfheid voor Sj,ini is star. R = Rigid (Star)

Bij norminstellingen kan worden aangegeven of een verbinding geschoord of ongeschoord is. (dit is in te stellen bij Norminstellingen)

De formule voor de berekening van Sj,R,geschoord = 8 × E × I(ligger) / Lengte
De formule voor de berekening van Sj,R,ongeschoord = 25 × E × I(ligger) / Lengte

De stijfheid van Sj,R wordt aangeven als een oranje lijn in bovenstaande grafiek.

Sj,PDe grens tussen scharnierende en flexibele verbindingen. Een verbinding met een hogere stijfheid voor Sj,ini is flexibel. P = Pinned (Scharnierend)

De formule voor de berekening van Sj,P = 0,5 × E × I(ligger) / Lengte

De stijfheid van Sj,R wordt aangeven als een blauwe lijn in bovenstaande grafiek.
Klasse        De klassificatie van de verbinding: SCHARNIEREND, FLEXIBEL of STIJF In dit geval is de verbinding STIJF, want de berekende stijfheid van Sj,ini valt boven de grenslijn van de Sj,R, 
Mc,Rd (grafiek)Is de berekende moment op basis van het plastisch weerstandsmoment
Mpl van de berekende staaf en de vloeispanning.
In dit geval is het 6,28 * 10^5 × (s)355= 222,9 [kNm].De Sj,ini is de stijfheid op basis van 2/3 Mj,Rd,  op basis van de berekening in de eurocode EN 1993-1-8 – Hoofdstuk 5.2.2

https://www.ideastatica.com/support-center/joint-classification-ec 

De Sj,ini is de waarde van de veerstijfheid die gebruikt kan worden als waarde in een berekening voor de gehele constructie.

De Sj,s is de stijfheid op basis van M,Ed  ( in feite de werkelijk opgelegde belasting en niet op basis van de weerstand)


Kijk ook naar ons andere artikel over hoe een stijfheidsberekening te maken in IDEA Connection.


https://support.msc-engineering.nl/solution/articles/8000044285-hoe-bereken-ik-de-stijfheid-van-een-ligger-in-idea-connection-


Voor een webinar over stijfheidsberekening in IDEA Connection:Of het artikel van IDEA StatiCa over de stijfheidsanalyse 

https://www.ideastatica.com/support-center/stiffness-analysis-and-deformation-capacity