Boutinstellingen: afschuifkracht overdracht in de bouten (Utts : trek/afschuiving interactie volgens EN1993_1-8 tabel 3.4) in IDEA Connection  


In IDEA Connection kunnen de instellingen van de bouten specifiek ingesteld worden. 

De gebruiker kan de afschuifkracht overdracht van individuele boutgroepen bij bewerkingen ingeven. 

Dat kan bij separate boutgroepen maar ook bij 

De gebruiker kan kiezen tussen: 


- 'Dragend (geen interactie)' : (De controle van bout vindt alleen plaats op afschuiving en alleen op trek)


- 'Trek/afschuiving interactie' : (De controle van bout vindt alleen plaats op de combinatie van afschuiving en trek) volgens EN1993_1-8 tabel 3.4


- 'Wrijving' = (voorgespannen bouten) : De bouten worden nu als voorgespannen bouten gedefinieerd met de voorspanwaardes die in de norminstelling terug te vinden zijn)Boutcontrole interactie trek en afschuiving in verbindingssoftware IDEA ConnectionBij voorgespannen bouten wordt de afschuiving opgenomen door de contactwrijving tussen de verbonden platen.


Bij de trek/afschuiving overdracht wordt de krachtwerking bepaald op basis van de weerstand van de bout ten gevolge van de optredende trekkracht en/of afschuifkracht/dwarskracht. 


Voorbeeld:


Boutcontroles dragend interactie trek en afschuiving in verbindingssoftware IDEA Connection
De linker kopplaat heeft twee bouten die een interactie 'Trek/afschuiving interactie' ingesteld hebben. 

De rechter kopplaat heeft twee bouten die een interactie 'dragend' (geen interactie)' hebben.


Bij de controle zijn de optredende boutkrachten en de resultaten van de boutcontrole weer te geven:


De bouten in de linker kopplaat ( B5 en B6) voldoen niet! Boutcontrole unity check dragend interactie trek en afschuiving in verbindingssoftware IDEA ConnectionResultatentabel van de boutcontrole:


Boutcontrole unity check dragend interactie trek en afschuiving in rekensoftware IDEA ConnectionDe kolom Utt geeft de uitkomst : Unity check  (U.C. waarde) ALLEEN onder trek


De kolom Uts geeft de uitkomst : Unity check  (U.C. waarde) ALLEEN onder afschuiving


De kolom Utts geeft de uitkomst :  Unity check  (U.C. waarde) onder interactie tussen trek en afschuiving EN1993_1-8 tabel 3.4


Utts interactie controle tussen trek en afschuiving Gecombineerde afschuiving en trek EN1993 1-8 Tabel 3.4De kolom 'Utts' (unity check) geeft een resultaat voor de interactie controle volgens trek en afschuiving conform tabel 3.4. 

Bout 5 en 6  ( met interactie instellingen) voldoen ook niet volgens Utts 


Boutcontrole rekweergave dragend interactie trek en afschuiving in rekensoftware IDEA Connection


Bouten B11 en B12 (zonder interactie instellingen) voldoen wel. 

De individuele snedekrachten Ft en V worden getoetst en de maximale waarde is de UC voor afschuiving.