In IDEA Connection kan de afschuifkracht overdracht van individuele boutgroepen worden ingegeven. De gebruiker kan kiezen tussen: 

- 'Dragend (geen interactie)', 


- 'Trek/afschuiving interactie' en 


- 'Wrijving' = (voorgespannen bouten)Boutcontrole interactie trek en afschuiving in verbindingssoftware IDEA ConnectionBij voorgespannen bouten wordt de afschuiving opgenomen door de contactwrijving tussen de verbonden platen.


Bij de trek/afschuiving overdracht wordt de krachtwerking bepaald op basis van de weerstand van de bout ten gevolge van de optredende trekkracht en/of afschuifkracht/dwarskracht. 


Voorbeeld:


Boutcontroles dragend interactie trek en afschuiving in verbindingssoftware IDEA Connection
De linker kopplaat heeft twee bouten die een interactie 'Trek/afschuiving interactie' hebben. De rechter kopplaat heeft twee bouten die een interactie 'dragend' (geen interactie)' hebben.


Bij de controle zijn de optredende boutkrachten en de resultaten van de boutcontrole weer te geven:


De bouten in de linker kopplaat voldoen niet! Boutcontrole unity check dragend interactie trek en afschuiving in verbindingssoftware IDEA ConnectionResultatentabel van de boutcontrole:Boutcontrole unity check dragend interactie trek en afschuiving in rekensoftware IDEA Connection


De kolom 'Utts' (unity check) geeft een resultaat voor de interactie controle volgens trek en afschuiving conform tabel 3.4. De optredende trekkracht in Bout B6 is ook lager dan bout B12. 74,4 < 78.9.


Bout 5 voldoet ook niet qua afschuiving.


Boutcontrole rekweergave dragend interactie trek en afschuiving in rekensoftware IDEA Connection


Bouten B11 en B12 voldoen wel. De individuele snedekrachten Ft en V worden getoetst en de maximale waarde is de UC voor trek.