Elastische lassen of plastische lassen ? - Lasbeschouwingen  in IDEA Connection


In IDEA Connection 8 kan de gebruiker aangeven hoe de lasspanning beschouwing uitgevoerd moet worden. Dit gebeurt bij NORMINSTELLINGEN in het lint.
De 'lasspanning beschouwing' kan gebaseerd zijn op de aanname van elastische lassen en plastische lassen. 

De berekening met behulp van elastische lassen is sneller. 

In de standaard instelling worden alle lassen in het model beschouwd als elastische lassen, waarbij de spanningen worden gemiddeld. (gemiddelde waarde)


Voorbeeld 1: Horizontale strip vastgelast aan een H-profiel


En horizontale strip wordt belast door een trekkracht.lasbeschouwingen rekenvoorbeeld lasuitnuttingen in IDEADe intensiteiten in de las: fx, fy en fz zijn na de berekening als volgt:gemiddelde instensiteit lasbeschouwingen

van de drie intensiteiten wordt er een gemiddelde lasspanning berekening en uitgevoerd als sigma_w,Ed.


Er is ook een mogelijkheid om de lassen te beschouwen op basis van de maximale lasspanning

Dit is een conservatievere methode die goed bij een ontwerp te gebruiken is. 

(Bij NORMINSTELLINGEN passen wij de lasspanning beschouwing aan naar maximale waarde.)maximale lasuitnutting lasbeschouwing


De berekende intensiteiten zijn voor de gemiddelde en maximale lasspanning beschouwing exact het zelfde. Voorbeeld 2: Vertikale strip vastgelast aan een H-profiel


Een vertikale strip wordt belast door een buigend moment.lasbeschouwing verbinding rekenvoorbeeld in IDEA ConnectionBij een gemiddelde lasspanning (gemiddelde waarde) wordt mogelijk de lasspanning te laag aangenomen:


In het geval dat de gebruiker het geen probleem vindt dat er een zekere mate van herverdeling van spanningen plaatsvindt, 

Dan kan de gebruiker voor plastische lassen (plastische herverdeling) kiezen. 

(dit is de standaardinstelling van IDEA Connection)


In het model wordt er dan een enkele of een dubbel plaat toegevoegd met materiaalkwaliteiten. Deze plaat modelleert de enkele of dubbele hoeklas en wordt via speciale voorwaarden aan de plaat vastgemaakt. 

De maximale spanning in de las is de vloeispanning.


Voor voorbeeld 2 zou de lasspanning beschouwing op basis van plastische lassen er als volgt uit zien.elastische lasbeschouwing


Duidelijk is het verloop van de spanningen over de hoogte van de las te zien in IDEA Connection. Bij een moment van 14 kNm is duidelijk het vloeien van de las te zien.plastische lasbeschouwing


Zie ook de link van IDEA


https://www.ideastatica.com/resource/?utm_content=bufferac066&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer#02_Steel/FAQ/Design/How_are_welds_modeled.htm?TocPath=Steel|FAQ|Design|_____12