Aanbrengen van onderdruk en overdruk last in combinatie met windlast


In RFEM 6 en RSTAB 9 dien je de overdruk of onderdruk in hallen met grote deuren te modelleren via aparte belastinggevallen.


Maak twee extra 'Wind' belastinggevallen (Actiecategorie Wind) en noem ze 'Onderdruk' en 'Overdruk'. Ze dienen de groene kleur te hebben.Ga vervolgens naar Lastwizards in de 'Navigator - Gegevens' en selecteer 'Staaflasten van Vlaklast'. Selecteer alle vlakken van een gebouw en voeg de last in voor het lokale assenstelsel. In ons voorbeeld bestaat de 'Lastwizard' uit twee delen: 1) Drie gevels, 2) Laatste gevel plus dakvlak.


 

Beide lastwizards dienen te verwijzen naar hetzelfde belastinggeval 'Onderdruk' of 'Overdruk'.


In ons voorbeeld hebben wij uiteindelijk vier Lastwizards.


Ga vervolgens naar Acties dialoogvenster en selecteer de actie 'Wind'. Kies voor het actietype 'Verschillend'.Wijs vervolgens de windacties toe aan totaal 2 groepen: 1) alle windrichtingen 2) de onder- cq overdruk.In de lijst met gegeneerde belastingcombinaties kunt u vervolgens de combinaties zien met of zonder windoverdruk/onderdruk.