Installatie handleiding IDEA Statica (NL)


Bijgevoegd vind u de nederlandse vertaling van de installatiehandleiding van IDEA 


Hoofdstuk 1: Licentiemanager

Hoofdstuk 2: Licentie via Lokale sleutel

Hoofdstuk 3: Licentie via Netwerksleutel

Hoofdstuk 4: Licentiebestanden voor softwarelicenties

Hoofdstuk 5: Licentie via Netwerkdongle HASP 


Of u kijkt direct op de site van IDEA voor aanwijzingen over het activeren van uw licentie

https://resources.ideastatica.com/Content/05_Licensing/LicenseManager_EN.pdf