Het is mogelijk voor spoor- en verkeersbruggen die berekend zijn in IDEA Beam om ook vermoeiingscombinaties / -belastinggevallen te maken en toe te passen in IDEA StatiCa RCS.


Voeg bij NAVIGATOR > Belastinggevallen > Variabele lastgroepen een nieuw Varabele lastgroep toe:


mJmTOGPJpBKJRgbCXx5THmJiglqc0vFsJg.png


Het type is 'Vermoeiing, exclusief' en de verkeersbrug lastgroep is keuze van de gebruiker, bijvoorbeeld gr1a - TS.


Omdat het op dit moment in IDEA Beam niet mogelijk is om een belastinggeval bij meerdere lastgroepen te laten horen, dient de gebruiker een kopie te maken van de veranderlijke/variabele belastinggevallen die in de controles van de vermoeiing worden toegepast.


e_ceOl3NBrDGWGHHdth9zJsZb0C2zevCCA.png


Wijs het gekopieerde belastinggeval toe aan de lastgroep 'Vermoeiing - Vermoeiing, exclusief'.


Ga vervolgens naar NAVIGATOR > Belastingen > Combinaties en voeg een gebruiker-gedefinieerde combinatie toe.


7595hiNalvsRcphezeDu5FwSIvkgu6oK9w.png


Druk vervolgens op Bewerken

0RIYcHPIS8wwltlW6lrgAW2PvTzr_KgyGA.png


En zorg er voor dat de Kopie van Q (9) in de belastingcombinatie 'UGT Vermoeiing' wordt toegevoegd.


TCe3a_OIme6tChdIjmARLX_cL55Ep6QFdg.png


Ga vervolgens naar Bouwfases en Voeg via (3) de Vermoeiing combinatie toe aan Bouwfase (9)

wv-wsdT330kmx6tZax9RujRacduqnNYrNg.png
Na de berekening zijn in RCS de vermoeiingscontroles beschikbaar: 


k12up7xM7fJGfp_cHShBq4Vd0diy32Esrg.png


De vermoeiingscombinaties zijn gevuld:


SUkj6yJ5cPOHLgw3DVXkvw-8x-9tGvfXsA.png


en de controles worden uitgevoerd voor de minimale 

9LldcvnBWPDta7NChTs6bFwryS0ZDmliCw.png


Voor de minimale of de maximale cyclische last:


K4OFvhQbmbkRCUPTOcPyCcE_pipTRCcUSg.png