Stappenplan voor correcte export vanuit Tekla Structures naar IDEA Connection.Wanneer de volgende regels in acht worden genomen kan de verbinding het snelst en het best geëxporteerd worden.Stappen:

1. Zorg ervoor dat in Tekla Structures de direct-link (BIM)met IDEA Connection is geïnstalleerd.


https://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/Tutorials/BIM/Tekla/Tekla_link.htm  


2. Selecteer de juiste setting ( EC of AISC of CISC)
2. Selecteer een punt in de verbinding als oorsprong voor de verbinding in IDEA.

(LET OP: dit punt wordt het centerpunt van de knoop !) Wanneer deze bij import in IDEA niet goed staat zal IDEA nooit een stabiel model kunnen bouwen.

Bijgevoegd een filmpje over het maken van snijpunt van 2 staven.

3. Selecteer < linkermuis klik> op de eerste balk deze wordt gedefinieerd als de dragende staaf in IDEA, dan alle andere staven selecteren.

4. < Spacebar >(of middelste muisklik)

5. Selecteer een vak over de verbinding, hierdoor worden alle verbindende elementen geselecteerd.

6. <Spacebar> (of middelste muisklik)
5. De verbinding wordt aangemaakt in IDEA CODE CHECK MANAGER

6. Open de verbinding vanuit CODE CHECK MANAGER in CONNECTION
6. Selecteer het juiste modeltype voor de staven ( bij trek alleen N bijv. )

7. Maak de verbinding compleet met verbindingselementen en laseffecten.

8. Sla de verbinding op. Deze is nu zichtbaar in de CODE CHECK MANAGER. 


NB: Let bij het exporteren ook op elementen die niet standaard zijn voor verbinding volgens de Eurocode 3 zoals bijv. 'lasmoeren'

Deze kunnen niet worden herkend door IDEA, maar wel een foutmelding veroorzaken. 

Het beste is deze elementen niet mee te nemen in de export.


Er zijn ook beperkingen aan de export vanuit Tekla Structures naar IDEA Connection

Zie de volgende link (onderaan) 

hhttps://resources.ideastatica.com/Content/02_Steel/Tutorials/BIM/Tekla/Tekla_link.htm