Gebruik van Contacten voor bijvoorbeeld oplegnokken in IDEA CONNECTION

Oplegnokken met contactvlakken en contactranden


In IDEA Connection kan men oplegnokken definiëren. In bijgaand zijn daarvoor zogenaamde contactvlakken gedefinieerd tussen de oplegnok en de onderflens van de ligger. Het is daarbij belangrijk dat de knoopkrachten van de verbinding in evenwicht blijven.

Contactvlakken en contactranden in IDEA CONNECTION


Slobgaten in combinatie met oplegnok

Vanaf versie 8.2 kunnen er ook slobgaten gedefinieerd worden. Bouten in slobgaten in een verticale richting doen automatisch niet mee met de verticale dwarskrachtafdracht. Daarvoor dient een oplegnok toegepast te worden. 


Slobgaten zijn te definiëren in de editor van de wizard waar deze zijn toegepast.  De richting en de factor zijn hier in te geven. In bijgevoegd model is te zien dat er een contactrand  RAND-op-VLAK (bij 2 ) is aangemaakt Op een gelijke manier zoals men een las zou aanmaken. In het 2e projectonderdeel van bijgevoegd model is te zien dat er een contactrand  RAND-op-RAND  (bij 2 ) is aangemaakt Op een gelijke manier zoals men een las zou aanmaken. 

De oplegnok is gepositioneerd in de gelijke richting van de kopplaat.