Definitie van oplegnokken in IDEA Connection


In IDEA Connection kan men oplegnokken definiëren. In bijgaand voorbeeld zijn zogenaamde contactvlakken gedefinieerd tussen de oplegnok en de onderflens van de ligger. Het is belangrijk dat het systeem van de verbinding in evenwicht blijft.

In bijgaand bestand bevinden zich drie verbindingen:


CON1 bevat een oplegnok en twee bouten. De bouten zorgen enkel voor de stabiliteit. De dwarskracht wordt in de verbinding vooral opgenomen door de oplegnok. 

Er is een contactvlak aangemaakt tussen de oplegnok en de onderflens van de ligger.oplegnok in detailsoftware IDEA ConnectionCON2 bevat een oplegnok en geen bouten. Het aangrijpingspunt van de dwarskracht is verplaatst (110mm) naar direct boven de oplegnok en de verbinding is stabiel. 


oplegnokken contactvlakken in IDEA Connectionoplegnok met verschoven dwarskrachtaangrijping in IDEA Connection


CON3 bevat een oplegnok en geen bouten. De dwarskracht grijpt aan in het hart van de kolom en het systeem is stabiel dwarskrachtaangrijping in IDEA Connection


Het resultaat van CON2 laat de rek/spanning in de nok zien. Deze rek is conform onze verwachting omtrent de oplegreactie op de nok.


Vanaf versie 8.2 kunnen er ook slobgaten gedefinieerd worden. Bouten in slobgaten in een verticale doen automatisch niet mee met de verticale dwarskrachtafdracht. 


Slobgaten in IDEA Connection