Uitleg instellingen hoofdstuk 'Algemeen' van de norminstellingen in RCS 

Algemene instellingen

Via de norminstellingen knop weergegeven in het lint van RCS kan de gebruiker de instellingen m.b.t. de norm veranderen. Ook kan de gebruiker de instellingen van het hoofdstuk 'Algemeen' aanpassen.


Algemene norminstellingen in IDEA RCS

Hieronder volgt een uitleg van de instellingen G.1 tot en met G.17. Van elke instelling zijn zo veel als mogelijk RCS voorbeeld bestanden gemaakt. Deze kunt u downloaden en gebruiken voor uw eigen controle.


Voor elk onderdeel geldt, dat men een zogenaamde 'tooltip' kan laden door een tijdje boven het betreffende onderdeel te zweven.


extra informatie over de betreffende instelling in IDEA RCS


G.1 - Grenswaarde van de U.C. van de doorsnede

Zie bestand G1.rcs.


Deze waarde stelt de waarde in die de gebruiker wil hanteren bij zijn U.C.'s. Dit kan bijvoorbeeld in de fase van definitieve ontwerp 0.8 zijn.


Een waarde van 97% resulteert dan in een foutmelding 'Niet Oké'.

Grenswaarde van de U.C. waarde IDEA RCS


Stelt de gebruiker een waarde in van bijvoorbeeld 105%, dan is een waarde altijd 'Niet Oké'.


blob1477486699529.png


G.2 - Maximale weer te geven waarde


Deze waarde geeft de waarde weer die wordt weergegeven als een bepaalde controle niet mogelijk is en een resultaat naar oneindig gaat, zie bijvoorbeeld G2.rcs

Maximale weer te geven waarde IDEA RCS


G.3 - Precisie van de iteratie


precisie van de iteratie IDEA RCS


De fysisch niet-lineaire berekening probeert een oplossing te vinden op basis van de door de programmeer gestelde voorwaarde, zie ook de theoretische achtergrond van RCS: https://mscengineering.freshdesk.com/support/solutions/articles/8000044290-theoretische-achtergrond-van-idea-rcs


De grootte van de stappen waarbij er een oplossing wordt gezocht worden bepaald door instelling G.3.


Bijgaand het resultaat van de berekening met grove instellingen:

grovere iteratie instellingen IDEA RCS


My = 497,0 [kNm]


Grove instellingen IDEA RCS


Bijgaand de resultaten met een fijne instellingen:

blob1477994803652.png


My = 494,5 [kNm]


Fijnere iteratie instellingen IDEA RCS


G.4 - Aantal iteratiestappen

Het aantal iteratiestappen is een maat voor de fijnheid van de berekening. RCS deelt de aan te brengen belasting door het aantal iteratiestappen dat er wordt opgegeven. Bijgaand tref je het resultaat voor 2 iteratiestap en 100 iteratiestappen:


3 iteratiestappen:


My = 486 [kNm]


Aantal iteratie instellingen IDEA RCS


100 iteratiestappen:


100 iteratiestappen IDEA RCS


Met meer iteratiestappen is RCS in staat om Mu exacter te bepalen, zie snede 2.


Iteratie instellingen IDEA RCS


G.5 - evaluatie van interactiediagram

Deze instelling bepaalt welke extreem er gevonden moet worden voor het interactiediagram voor de normaalkracht en de buigende momenten My en Mz. Deze instelling heeft enkel invloed op de berekening van de weerstand in UGT.


Hieronder is een verklaring van de drie keuzes die te maken zijn: NuMuMu, NMuMu en NuMM.


interactiediagrammen in IDEA RCS