Algemene instellingen

Via de norminstellingen knop weergegeven in het lint van RCS kan de gebruiker de instellingen m.b.t. de norm veranderen. Ook kan de gebruiker de instellingen van het hoofdstuk 'Algemeen' aanpassen.


blob1477485965112.png

Hieronder volgt een uitleg van de instellingen G.1 tot en met G.17. Van elke instelling zijn zo veel als mogelijk RCS voorbeeld bestanden gemaakt. Deze kunt u downloaden en gebruiken voor uw eigen controle.


Voor elk onderdeel geldt,dat men een zogenaamde 'tooltip' kan laden door een tijdje boven het betreffende onderdeel te zweven.


blob1477486135867.png


G.1 - Grenswaarde van de U.C. van de doorsnede

Zie bestand G1.rcs.


Deze waarde stelt de waarde in die de gebruiker wil hanteren bij zijn U.C.'s. Dit kan bijvoorbeeld in de fase van definitieve ontwerp 0.8 zijn.


Een waarde van 97% resulteert dan in een foutmelding 'Niet Oké'.

blob1477486610765.png


Stelt de gebruiker een waarde in van bijvoorbeeld 105%, dan is een waarde altijd 'Niet Oké'.


blob1477486699529.png


G.2 - Maximale weer te geven waarde


Deze waarde geeft de waarde weer die wordt weergegeven als een bepaalde controle niet mogelijk is en een resultaat naar oneindig gaat, zie bijvoorbeeld G2.rcs

blob1477487046493.png


G.3 - Precisie van de iteratie


blob1477487150668.png


De fysisch niet-lineaire berekening probeert een oplossing te vinden op basis van de door de programmeer gestelde voorwaarde, zie ook de theoretsche achtergrond van RCS: https://mscengineering.freshdesk.com/support/solutions/articles/8000044290-theoretische-achtergrond-van-idea-rcs


De grootte van de stappen waarbij er een oplossing wordt gezocht worden bepaald door instelling G.3.


Bijgaand het resultaat van de berekening met grove instellingen:

blob1477994734481.png


My = 497,0 [kNm]


blob1477994693342.png


Bijgaand de resultaten met een fijne instellingen:

blob1477994803652.png


My = 494,5 [kNm]


blob1477994948885.png


G.4 - Aantal iteratiestappen

Het aantal iteratiestappen is een maat voor de fijnheid van de berekening. RCS deelt de aan te brengen belasting door het aantal iteratiestappen dat er wordt opgegeven. Bijgaand tref je het resultaat voor 2 iteratiestap en 100 iteratiestappen:


3 iteratiestappen:


My = 486 [kNm]


blob1477995351075.png


100 iteratiestappen:


blob1477995412850.png


Met meer iteratiestappen is RCS in staat om Mu exacter te bepalen, zie snede 2.


blob1477995495076.png


G.5 - evaluatie van interactiediagram

Deze instelling bepaalt welke extreem er gevonden moet worden voor het interactiediagram voor de normaalkracht en de buigende momenten My en Mz. Deze instelling heeft enkel invloed op de berekening van de weerstand in UGT.


Hieronder is een verklaring van de drie keuzes die te maken zijn: NuMuMu, NMuMu en NuMM.


blob1477996154373.png