Toepassing van artikel 6.2.2 (2) Eurocode 2, NEN-EN 1992-1-1 in RCS en BEAM

Artikel 6.2.2 (2) van de NEN-EN 1992-1-1 is als volgt:


V,Rdc volgens artikel 6.2.2 van EN-1992-1-1


Formule 6.2a is constant, terwijl formule 6.4 variabel is afhankelijk van de waarde Sigma cp.


In IDEA Beam is dit effect goed te zien als wij de waardes van VRd,C weergegeven voor een voorgespannen ligger.


Weergave van V,Rdc in voorgespannen ligger in IDEA BeamBij 1) betreft een snede waar formule 6,4 van toepassing is en VRd,C heeft een relatieve hoge waarde.

Bij 2) betreft een snede waar formule 6.2a van toepassing.


Bij 1) vindt men de volgende gedetailleerde controle in IDEA RCS:


V,Rdc volgens artikel 6.2.2 van EN-1992-1-1 in IDEA RCSBij 2) vindt men de volgende gedetailleerde controle in RCS:


V,Rdc volgens artikel 6.2.2 van EN-1992-1-1 in IDEA RCS