Artikel 6.2.2 (2) van de NEN-EN 1992-1-1 is als volgt:

blob1477461692397.png


Formule 6.2a is constant, terwijl formule 6.4 variabel is afhankelijk van de waarde sigmacp.


In IDEA Beam is dit effect goed te zien als wij de waardes van VRd,C weergegeven voor een voorgespannen ligger.


blob1477463763168.pngPlek 1 betreft een snede waar formule 6,4 van toepassing is en VRd,C heeft een relatieve hoge waarde.

Plek 2 betreft een snede waar formule 6.2a van toepassing.


Voor plek 1 vindt men de volgende gedetailleerde controle in RCS:


blob1477464134370.pngVoor plek 2 vindt men de volgende gedetailleerde controle in RCS:


blob1477463828375.png