Vervormingen berekenen in IDEA Connection


In IDEA Connection is het mogelijk om de vorm van de vervorming te zijn en deze met een bepaalde factor te vergroten. De vervorming is natuurlijk in de praktijk afhankelijk van de vervorming van de gehele constructie.


De enige manier in IDEA Connection om een absolute waarde van de vervorming berekend en getoond te zien worden, is om de stijfheidsberekening van een bepaalde ligger uit te voeren, zodat de momenten en de rotaties na een succesvolle berekening getoond worden.


Hieronder een model met ingeklemde kolom en linker ligger, de rechter aansluitende ligger kan vrij vervormen.

hoekverdraaiing berekenen met stijfheidsberekening in IDEA Connection

Hieronder de vervormde constructie (enkel rechter ligger) met getoonde rekken, na een succesvolle berekening:

hoekverdraaiing berekenen met stijfheidsberekening in IDEA Connection


Hieronder de tabel met absolute rotaties:


hoekverdraaiing berekenen met stijfheidsberekening in IDEA Connection