Het moment effect is een typisch effect dat optreedt bij de berekening van verbinding belast door een dwarskracht. 


Verbinding belast door alleen een dwarskracht


Momenteffect in kolom ligger verbinding IDEA ConnectionOgenschijnlijk lijkt de dwarskracht in IDEA Connection aan te grijpen aan het einde van de ligger, maar dat is niet het geval. De dwarskracht grijpt aan in de knoop. Dit is het zwarte bolletje in het draadmodel van de verbinding (aangegeven met een grote zwarte pijl in plaatje 2).Doordat het aangrijpingspunt van de dwarskracht in de knoop zit, treedt er langs de ligger een lineair oplopend moment op. In IDEA Connection wordt dit met de groene arcering in het draadmodelweergave in combinatie met de weergave van de lasteffecten weergegeven. Het moment veroorzaakt een trekkracht in de bouten, die onnatuurlijk lijkt, maar daadwerkelijk optreedt indien de dwarskracht in de knoop aangrijpt.


Draadmodel met weergave van de knoop en optredend lineair moment


Momenteffect weergave in kolom ligger verbinding IDEA Connection


Optredende boutkrachten als x-positie van Vz gelijk is aan NUL. (Aangrijpinspunt t.h.v de knoop)


Momenteffect spanningen in verbinding in rekensoftware IDEA Connection

Indien de gebruiker de dwarskracht t.h.v. de verbinding wil laten aangrijpen dan dient een andere waarde voor de x-positie bij de lasteffecten te worden ingevuld:


Verloop van de momenten als x-positie gelijk is aan de positie van de verbinding


Momenteffect zichtbaar in rekensoftware IDEA ConnectionVervolgens treden er geen noemenswaardige trekkrachten meer op in de bouten en is duidelijk te zien dat er een tegensgesteld moment optreedt in het gebied tussen de knoop en de positie van de verbinding.


Boutkrachten in verbinding waar de dwarskracht aangrijpt t.h.v. de verbinding:


Momenteffect dwaskrachtverbinding boutkrachten in rekensoftware IDEA Connection