RFEM modellen inlezen in IDEA Connection 


BELANGRIJK:


1) Voordat u RFEM modellen inleest in IDEA Connection moet u er voor zorgdragen, dat ALLE belastinggevallen zijn berekend. DESIGNER importeert geen (niet-) lineaire combinaties of belastinggevallen, maar stelt de resultaten in DESIGNER samen op basis van superpositie en de veiligheidsfactoren zoals deze zijn ingegeven door de gebruiker in RFEM. Er worden dus geen niet-lineaire combinaties op de juiste wijze ingelezen. 


2) Knooplasten die zijn aangebracht op de in te lezen knoop, worden niet ingelezen door IDEA Connection. Men dient via staafbelastingen eventuele geconcentreerde belastingen aan te brengen. IDEA importeert namelijk alle snedekrachten in een staaf!


Wilt u resultaten van niet-lineaire combinaties inlezen, dan kunt u de directe koppeling gebruiken: zie ook: https://mscengineering.freshdesk.com/solution/articles/8000050192-de-idea-beam-of-idea-connection-plugin-installeren-voor-rfemStart DESGINER via het StatiCa menu > BIM
IDEA Designer vraagt vervolgens om een RFEM model. Druk bij het dialoog 'Instellingen van Ontwerpgroepen en Staafmacro's generatie' op [Sluiten].

 

 Tip! Het is verstandig de horizontale en vertikale staven zo veel als mogelijk te verbinden in enkele staafmacro's.

 

 Vervolgens is het hele rekenmodel van RFEM in IDEA Designer te zien.

 

 Let op! Op dit moment is het niet mogelijk om niet-lineaire combinaties vanuit RFEM in te lezen. Gebruik hiervoor de directe koppeling.

 

Selecteer 'Knopen' in de Navigator en stel de weergave in op 'Alle Lijnen'

 

 


Via [Nieuw] in het lint kan de gebruiker de te exporteren knopen selecteren.
Selecteer de te berekenen knopen en druk op [OK] in het Selectie dialoog.
Druk vervolgens op 'Ontwerp' in het Lint. 
Hierna zal IDEA Designer om een bestandsnaam vragen voor het nieuw te maken projectbestand van IDEA Connection.


De geselecteerde knoop is vervolgens in IDEA Connection zichtbaar, inclusief de bijbehorende snedekrachten.