In IDEA StatiCa RCS kunnen XML-bestanden worden ingelezen van betonnen doorsnedes met snedekrachten, zoals bijvoorbeeld berekend in Scia Engineer. In het LINT van RCS is de knop [XML] beschikbaar.
In de installatiemap van IDEA StatiCa (meestal: C:\Program Files\IDEA RS\StatiCa6\Templates) is een aantal sjablonen van XML-documenten beschikbaar, zodat de gebruikers alle gegevens op de juiste wijze exporteren. 
Gebruik het sjabloon in uw Scia Engineer versie en exporteer het XML - bestand (*.xml / &.xmldef)


https://www.ideastatica.com/resource/Content/03_Concrete/Videos/Partner_webinars/Webinar_SCIA_engineer_workflow.htm