XML bestanden inlezen in RCS 

In IDEA StatiCa RCS kunnen XML-bestanden worden ingelezen van betonnen doorsnedes met snedekrachten, zoals bijvoorbeeld berekend in Scia Engineer. In het LINT van RCS is de knop [XML] beschikbaar.XML import in IDEA Statica RCS


In de installatiemap van IDEA StatiCa (meestal: C:\Program Files\IDEA RS\StatiCa6\Templates) 

is een aantal sjablonen van XML-documenten beschikbaar, zodat de gebruikers alle gegevens op de juiste wijze exporteren. Sjablonen voor XML import in IDEA RCS


Gebruik het sjabloon in uw Scia Engineer versie en exporteer het XML - bestand (*.xml / &.xmldef)


https://www.ideastatica.com/support-center/scia-engineer-bim-link-for-concrete-design-en


https://www.ideastatica.com/webinars/bim-design-and-code-check-of-beams-created-in-scia-engineer