Plooi of lokale instabiliteit berekenen met IDEA Connection enhanced ( knik) 


Met de add-on module IDEA Connection ENHANCED is het mogelijk om de 6 meest ongunstige lokale knik/plooivormen uit te rekenen met de bijbehorende knikfactor.


Bijgevoegd de link naar de walktrough van IDEA

https://www.ideastatica.com/support-center/buckling-analysis-en 


Hieronder de link met de theoretische achtergrond over de knikberekening van IDEA. 

https://www.ideastatica.com/support-center/buckling-analysis-according-to-eurocode 


Globale en lokale knik in IDEA 

https://www.ideastatica.com/support-center/global-buckling-vs-local-buckling-what-does-it-mean 


1) U dient eerst een standaard spanning / rek bewerking uit te voeren. 


2) Na de berekening van de spanningen en rekken is het vervolgens mogelijk om de 'Knikberekening' in IDEA Connection te doen.Knikberekening voor een stalen verbinding in IDEA Connection.png


Nadat de berekening is afgerond is een viertal knikvormen beschikbaar met bijbehorende knikfactor. 


Knikberekening knikvorm en knikfactor in IDEA Connection.pngKnikberekening knikfactor eurocode in IDEA Connection.png


Een factor van 10 of hoger geeft meestal een knik veilige constructie aan, zie bijvoorbeeld artikel 5.2.1. van de NEN-EN 1993-1-1.


IDEA Connection adviseert een knikfactor van 15 te gebruiken voor veiligheid. In verband met het feit dan IDEA Connection uitgaat van een gedeeltelijk plastische rekenmethode.


Knikberekening eurocode knikfactor in IDEA Connection.pngIDEA Connection knikfactor volgens eurocode EN1993-1-5 en EN1993-1-6

Professor Wald omschrijft dat een knikfactor van 3 veilig is voor platen alleen belast op afschuiving , verstijvers en kleine platen in de verbinding die niet verplicht zijn voor de stabiliteitsberekening.  


Zie ook het artikel van IDEA StatiCa erover.

https://www.ideastatica.com/support-center/how-to-evaluate-the-buckling-results-in-detail