Met de add-on module IDEA Connection enhanced is het mogelijk om een viertal knik/plooivormen uit te rekenen met de bijbehorende knikfactor.


1) U dient eerst een standaard spanning / rek bewerking uit te voeren. 


2) Na de berekening van de spanningen en rekken is het vervolgens mogelijk om de 'Knikberekening' in IDEA Connection te doen.
Nadat de berekening is afgerond is een viertal knikvormen beschikbaar met bijbehorende knikfactor. 

Een factor van 10 of hoger geeft meestal een knikveilige constructie aan, zie bijvoorbeeld artikel 5.2.1. van de NEN-EN 1993-1-1.


IDEA Connection adviseert een knikfactor van 15 te gebruiken voor veiligheid. IDEA Connection gaat uit van een plastische rekenmethode.


IDEA Connection knikfactor volgens eurocode 3IDEA Connection knikfactor volgens eurocode EN1993-1-5 en EN1993-1-6


In de theoretische achtergrond staat een uitgebreide uitleg omtrent de plooi/knikcontrole.

https://mscengineering.freshdesk.com/support/solutions/articles/8000044320-theoretische-achtergrond-van-idea-connection-cbfem-methode

Daar staat ook omschreven wanneer de kritische knikfactor van 3 mag worden beschouwd: 

Professor Wald omschrijft dat een knikfactor van 3 veilig is voor platen alleen belast op afschuiving , verstijvers en kleine platen in de verbinding die niet verplicht zijn voor de stabiliteitsberekening.


Zie ook het artikel van IDEA StatiCa erover.

https://www.ideastatica.com/resource/#02_Steel/FAQ/Check/Buckling_results.htm